Meny

Medlemsvilkår

1. Adgangsbrikke

a) Registrering og adgang
Ved inngåelse av medlemskapet får du utlevert en personlig adgangsbrikke. Adgangsbrikken skal alltid medbringes til senteret når du skal trene. Når du ankommer og før du starter treningen skal du registrere deg med adgangskortet i rundellen. Du blir da identifisert og får ved en aktiv medlemsavtale tilgang til senteret. I tillegg registreres ditt besøk for adgangskontroll og statistikk.

b) Personlig
Adgangsbrikken er personlig og skal ikke under noen omstendighet lånes ut eller benyttes til å gi andre tilgang til senteret.

c) Mistet adgangsbrikke
Hvis du er uheldig å mister adgangsbrikken din må du straks melde fra til oss. Dette for å forhindre misbruk. Gebyr tilkommer ved utlevering av ny adgangsbrikke.

2. Betalingsbetingelser

a) Avtalegiro
Terminavgift for resterende dager i inneværende og neste måned betales ved innmelding. Deretter trekkes terminbeløp av din konto via en avtalegiroavtale den 20. i hver måned. Hvis du bytter bankkonto må du selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt beløp fra ny konto.

b) Faktura
Terminavgift for resterende dager i inneværende og neste måned betales ved innmelding. Deretter faktureres terminbeløp via SMS/MAIL med forfall den 20. i hver måned. Faktureringsgebyr på 100,- tilkommer.

c) Kontant
Terminavgift for hele avtaleperioden betales i sin helhet ved innmelding.

d) Manglende betaling
Du betaler terminavgifter uavhengig av treningsmengden, og er ansvarlig for å påse at terminbeløp tilknyttet medlemsavtalen ved avtalegiro/faktura blir innbetalt vår konto til rett tid. Hvis terminavgift uteblir sender vi ut en betalingspåminnelse (purregebyr tilkommer) før det deretter oversendes til inkasso. Ved inkasso kan du bli utestengt og medlemsavtalen terminert.

3. Oppsigelse

a) Avtalegiro/faktura
Oppsigelse av ditt medlemskap gjøres skriftlig. Dette er viktig av hensyn til dokumentasjon i etterkant av oppsigelsen. Medlemsavtalen avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

b) Kontant
Medlemskapet opphører automatisk etter endt forskuddsbetalt treningsperiode.

c) Terminering
Vi kan terminere medlemsavtalen dersom du misligholder medlemsvilkårene, våre senterregler eller bryter norsk lov når du oppholder deg i våre treningsfasiliteter (eks. doping, sniking, tyveri o.l.). Allerede innbetalte medlemsavgifter blir i disse tilfeller ikke refundert.

4. Rent senter (antidoping)

a) Null tolleranse
Vi har en avtale om Rent senter med Antidoping Norge. Dette fordi vi ønsker et sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler. Du bekrefter derfor ved å inngå denne medlemsavtalen at du tar avstand fra dopingmidler og at du forplikter å ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre (www.rentsenter.no).

b) Dopingkontroll
Vi har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Hvis vi registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er du innforstått med at du vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret. Dersom du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av din medlemsavtale. Bruk eller mistanke om bruk av dopingmidler blir politianmeldt.

BLI EN STERKERE UTGAVE AV DEG SELV!

Bli medlem!